Nawigacja

Plan Pracy SU na rok szkolny 2017/2018 2017/2018 2016/2017 Plan Pracy SU na rok szkolny 2016/2017 Rada Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Samorząd Uczniowski

Plan Pracy SU na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Pruszczu

na rok szkolny 2017/2018

 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

 1.        Reprezentowanie całej społeczności szkolnej.
 2.         Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3.         Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4.         Rozwijanie samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. .     
 5.       Uczenie się odpowiedzialności i tolerancji.
 6.          Integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 7.         Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 8.         Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

 

·         Wnioski wynikające z realizacji  poprzedniego planu (2016/2017)

·         Statut Szkoły

·         Harmonogram uroczystości szkolnych

·         Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

DZIAŁANIA SU:

·         Pomoc w przygotowaniu Dnia Edukacji Narodowej

·         Organizowanie dyskotek szkolnych

·         Pomoc w przygotowaniu balików karnawałowych

·         Powitanie wiosny

·         Organizacja i udział w akcjach charytatywnych

·         Organizowanie konkursów, akcji zarobkowych.

 

 

TERMINY

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

Wrzesień

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

- ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach roku Szkolnego 2017/2018

- ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

- ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych  przez  

samorządy (przekazanie p. Dyrektor na piśmie)

- organizowanie w klasach uroczystości z okazji Dnia Chłopaka

 

 

Październik

- Zebranie Rady Samorządu i wybór Zarządu Samorządu Szkoły- ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji

- pomoc w organizacji uroczystości z okazji Dnia NAUCZYCIELA     (wykonanie życzeń na ozdobnej laurce oraz niespodzianek dla pracowników szkoły)

- ogłoszenie konkursu na trzech poziomach edukacyjnych (I-III, IV-VI, VII-III g), na najbardziej zaangażowaną klasę,w akcjach SU, która zdobędzie „Złota Kartę”. Zwycięskie klasy czeka niespodziankaJ

- „Stop pustym miskom- wspomóż schronisko”- zbiórka funduszy na zakup karmy do Schroniska dla zwierząt w Pruszczu.

 

Listopad

- 10 listopada przychodzimy z  biało- czerwonymi kotylionami świętując Święto Odzyskania Niepodległości ( punkty do „Złotej Karty”)

- „Współczesny patriota to...”  klasy IV – III g wykonują plakat na kartce A3 będący rozwinięciem tego stwierdzenia (termin do 7 listopada), klasy I-III SP wykonują flagę lub godło Polski

- spotkanie z przedstawicielem schroniska dla zwierząt (wręczenie zakupionej karmy)

- dyskoteka andrzejkowa

- przygotowanie gazetek klasowych i  SU o tematyce świąt

1 i 11 listopada.

 

 

Grudzień

-  świąteczna bombka, jako dekoracja na szkolna choinkę SU– konkurs dla klas I-III, IV - III g (termin do 15 grudnia)

- tworzymy świąteczną paczkę dla potrzebującej osoby

- 6 grudnia ubieramy czapki mikołajkowe ( punkty do „Złotej Karty”)

– 6 grudnia Mikołaj rozdaje słodycze –słodkości dla uczniów

- życzenia świąteczne dla uczniów i pracowników szkoły

- pomagamy w świątecznym strojeniu szkoły

- strojenie sal w świątecznym klimacie, wigilie klasowe

- choinka SU na korytarzu

- ogłoszenie wyników konkursu na świąteczną bombkę

- konkurs kolęd 20 grudnia (każda klasa śpiewa wylosowaną wcześniej kolędę)

 

Styczeń

- włączenie się w akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- 13 stycznia „Międzynarodowy Dzień Koszuli”- ubieramy się w koszule ( punkty do „Złotej Karty”)

- gazetki ścienne o tematyce Dnia Babci i Dnia Dziadka

- „Bezpieczne zachowanie w czasie ferii zimowych”

każda klasa wykonuje komiks na konkurs.(termin do 1 lutego 2018r.)

- pomoc w przygotowaniu balu karnawałowego

- zbiórka zabawek, artykułów papierniczych do Domu Dziecka

- noworoczne spotkanie SU i podsumowanie pracy w I semestrze

 

 

 

Luty

- poczta walentynkowa czyli wyślij życzenia bliskiej osobie

 (od 05.02.2018r. do 07.02.2018r.)

- ubieramy się w walentynkowych kolorach (08.02.2018r.) ( punkty do „Złotej Karty”) –rozdanie kartek walentynkowych z poczty

- dyskoteka walentynkowa 8 lutego 2018r. (czwartek)

- Tłusty czwartek –akcja zarobkowa (08.02.2018r.)

-gazetki ścienne

 

 

Marzec

- „Dzień Kobiet”  każdy chłopak ubiera krawat lub muszkę  (8.03.2018r.) ( punkty do „Złotej Karty”)

- „Cudowne lub cudaczne jajo świąteczne” – konkurs dla wszystkich klas (termin do 20 marca 2018 r.)

- ogłoszenie wyniku konkursu na „Cudowne lub cudaczne jajo świąteczne oraz prezentacja przygotowanych pisanek na korytarzu szkolnym

- Dzień św. Patryka – 17 marca ubieramy się na zielono ( punkty do „Złotej Karty”)

-gazetki ścienne

 

 

Kwiecień

- 4.04.2017r. „Dzień Lenia”- dzień bez pytania, kartkówek dla uczniów, którzy przyjdą ubrani w piżamachJ

- ogłoszenie wyników  konkursu na najbardziej zaangażowane klasy w akcjach SU oraz wręczenieprzez p. Dyrektor  zwycięskim klasom„Złotej Karty

- włączamy się w akcję Dnia Ziemi

 

Maj

- „Konstytucja 3 Maja”- akcenty na gazetkę poświęcone temu świętu

- „Dzień Matki”- gazetki ścienne

 

Czerwiec

- 1 czerwca 2018 roku „Dzień Dziecka”-słodkości dla uczniów

- organizacja wyjazdu do kina dla członków SU

- Bezpieczne Wakacje- przygotowanie przez klasy plakatu A3 z zasadami w czasie wakacji letnich

- podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA I SKŁAD SEKCJI

 

 

1.      Sekcja informacyjno- artystyczna

 

 •          Wykonywanie dekoracji na różnego rodzaju uroczystości szkole
 •          Wykonywanie rekwizytów potrzebnych do różnych akcji
 •          Redagowanie ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego
 •          Zagospodarowanie gazetki szkolnej(gazetka na parterze)
 •          Organizowanie „ poczty walentynkowej”

 

Skład sekcji: Sara Gackowska, Marcelina Kendra, Milena Ziobro, Zofia Horodecka.

 

2.      Sekcja imprez i rozrywek

 •           Organizacja muzyczna dyskotek                                                         
 •            Opieka nad sprzętem szkolnym         

 

Skład sekcji : Izabela Dorosz, Zuzanna Krauze, Julia Zgórka.

 

3.      Sekcja porządkowa

 •           Sprawdzanie czystości na boisku i wewnątrz szkoły
 •   Kontrola dyżurów pełnionych przez uczniów w czasie przerw na korytarzu

 

Skład sekcji:Bartosz Babiński, Adam Flis, Jakub Kendra, Adam Erwardt.

 

4.      Sekcja do spraw akcji charytatywnych

 •           Pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych

 

Skład sekcji:Julia Sawicka, Zuzanna Wlaźlak, Patrycja Baudner.

 

Ewaluacja Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego a także monitorowany

w toku jego realizacji.

Ewaluacja podsumowująca nastąpi na koniec roku szkolnego 2017/2018 a jej wynikiwykorzystane zostaną do usprawnienia pracy w kolejnych latach.

Zadania wszystkich klas w szkole.

Dyżurni klas w danym tygodniu dbają o porządek podczas przerw.

Do obowiązków dyżurnych należy układanie plecaków pod dana salą, w której maja lekcje.

Mogą zmobilizować kolegów i koleżanki z klasy, aby każdy ułożył swój plecak.

Zasada zdobycia „Złotej Karty”.

Każda klasa bierze udział w akcjach Samorządu Uczniowskiego. Punty będą liczone do „Złotej Karty” procentowo ze wzoru:

ilość zaangażowanych/ilość obecnych w danym dniu x 100%

Zwycięży klasa (z każdego poziomu edukacyjnego), która do kwietnia zdobędzie najwięcej procent smiley

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Pruszczu
  ul. Kościelna 4
  86-120 Pruszcz
 • 533 153 853

Galeria zdjęć